Pädagogesche Projet

Mir wëllen zum Wuelfille vum Kand bäidroen an d’Ëmwelt respektéieren.

Biologescht Konzept

Während deenen éischte Méint am Liewe vun engem Puppelchen bréngt dësen et nach net fäerdeg alleguer d’Offallstoffer vu senger Ernierung auszescheeden. Fir si ze schützen gräife mir op Mineralwaasser a Fläschen an op biologesch Landwirtschaft, ouni Pestizider a Nitrater, zréck. Kaaft ginn dës Produkter bei klenge lokale Produzenten. D’Liewensmëttel, déi mir de Kanner z’iesse ginn, sinn op déi verschidde Joreszäiten ofgestëmmt. All eis Moolzechte gi moies an der Crèche frësch vun eiser Käche virbereet. 

D’Crèche funktionéiert op Basis vun erneierbaren Energien (Fotovoltaique, grénge Stroum) an am Reduzéiere vun Offäll, andeems mir biologescht Spullmëttel a biologesch Botzmëttel benotzen. 

Mir droen esou zu enger harmonescher Ëmwelt fir eis Kleng bäi a mir ënnerstëtze si dobäi hir Ëmwelt kennen ze léieren an ze respektéieren.